Bookmark and Share

Pravidla Ligy 2014

Vydáno dne 07. 11. 2013 (1886 x přečteno)

PRAVIDLA Šumavská liga v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji. A. Podmínky účasti Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji (dále jen liga) se může zúčastnit příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku nebo člen jednotky PO obce na základě přihlášky...


PRAVIDLA

Šumavská liga v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji.

A. Podmínky účasti

Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji (dále jen liga) se může zúčastnit příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku nebo člen jednotky PO obce na základě přihlášky podané v určeném termínu u příslušného pořadatele.

B. Organizace

Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné jednotky PO obcí. Zájemci o pořádání soutěží ligy se musí přihlásit do konce října.

C. Pravidla jednotlivých závodů

1. Pravidla pro jednotlivé závody ligy si pořadatel daného závodu určuje sám. Pravidla jednotlivých soutěží budou zveřejněni při vyhlášení závodů ligy. Pravidla závodů lze změnit pouze po odsouhlasení ostatními pořadateli.

2. Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel.

3. Ředitel ligy zajišťuje vedení průběžného pořadí, vyhodnocení a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení.

D. Hlavní rozhodčí závodu

Každý pořadatel je povinen určit hlavního rozhodčího závodu. Hlavní rozhodčí bude mít na starosti celý průběh závodu. V případě podání protestu na výsledek nebo průběh závodu je povinen rozhodnout o správnosti tohoto protestu.

E. Podání protestu proti výsledku nebo průběhu závodu

Každý soutěžící je oprávněn podat protest proti výsledku nebo průběhu závodu.

Pokud chce podat závodník:

·         protest pro svůj rozběh, musí tak učinit do 15 minut po doběhnutí,

·         protest na rozběh jiného závodníka, musí tak učinit do 15 po doběhu tohoto závodníka,

·         proti konečnému výsledku závodu, musí tak učinit do 15 minut po doběhnutí posledního závodníka.

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže. Při podání protestu se platí kauce 1000 Kč, která se v případě uznání protestu vrací. V případě neuznání protestu tato kauce propadá a bude předána řediteli ligy, který ji investuje do cen pro závěrečné vyhlášení.

Protest musí obsahovat: Jméno; čas rozběhu, proti kterému je protest podán; důvod podání protestu.

F. Kategorie ligy

Pro vyhodnocení ligy je vyhlášena pouze jedna kategorie bez rozlišení věku nebo pohlaví. Pořadatelé si pro svoji soutěž mohou vyhlásit dílčí kategorie, ale řediteli závodu jsou povinni předat výsledky bez těchto dílčích kategorií. Pokud mají kategorie rozdílné podmínky (např. disciplíny, výstroj), započítává se do celkového hodnocení pouze kategorie určená pořadatelem.

G. Termín a místo konání soutěží

12. 4. 2014      Domažlice

31. 05. 2014      Spůle 

5. 7. 2014        Plánice

19. 7. 2014      Díly

3. 8. 2014        Strážov

H. Povinnosti pořadatelů

1. Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádanou soutěž ligy

(termín uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení, povrch dráhy, apod.) nejméně 4 týdny před konáním příslušného závodu.

2. Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení soutěže tak, aby proběhlo organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly ligy.

3. Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádané soutěže řediteli ligy.

I. Hodnocení v jednotlivých závodech, stanovení pořadí

1. Pořadí jednotlivců se stanoví na základě celkového dosaženého času soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.

2. V případě rovnosti výsledných časů se budou o svoji pozici dělit a bude jim přidělen stejný počet bodů.

J. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech

 Jednotlivci na základě dosaženého umístění obdrží body, do celkového vyhodnocení ligy,

podle následující tabulky:

Pořadí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

K. Celkové vyhodnocení ligy

1. Zpracování celkového hodnocení a předání cen provede ředitel ligy ve spolupráci s ostatními pořadateli.

2. Závodník musí absolvovat alespoň 3 závody ligy, aby byl započítán do celkového vyhodnocení ligy.

3. Z pěti závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet tří nejvyšších bodových hodnot. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů společně absolvovaných závodů.

4. Jako ocenění výsledků dosažených v lize se uděluje jednotlivcům na 1. až 3. místě diplomy a poháry. Absolutní vítěz ligy převezme putovní pohár ligy.Více zde: http://sumavska-liga.webnode.cz/pravidla-ligy/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

 

L. Kontaktní adresy

Ředitel ligy: Václav Babůrek, mob: 734 830 758

SDH Domažlice: Luboš Mleziva, mob. 728 872 493, email: lubas@hasicido.cz, http://www.hasicido.cz/

SDH Strážov: Daniel Chaluš, mob: 773 756 820, email: chalus.daniel@email.czsdh.strazov.cz

SDH Plánice: Jaroslav Hanzlík, mob: 736 444 914, email: hanzlik44@seznam.czhttp://www.sdhplanice.cz/

SDH Díly: Pavel Kouřík, mob: 737 750 214, email: pajakourik17@seznam.czwww.hasicidily.cz

SDH Spůle: Petr Kresl, mob: 737 927 664, email: petr.kresl@seznam.cz